תמונות

רכב בטחוני שהתלקח ייתכן כתוצאה מהשלכת בקת"ב צילום: