תמונות

ימשיך להוביל את התותחנים בפסגה? אוזיל (gettyimages)