תמונות

הישג מחוץ למגרש כבר יש למטה אשר/עכו (אנצ'ו גוש)