תמונות

וואלאס מול בני השרון. ייעדר אצל אשדוד (יניב גונן)