תמונות

צירוף רכז הוא אפשרות. אברהמי (צילום: אלן שיבר)