תמונות

מסי, נוכח בחייהם של ילדים רבים (gettyimages)