תמונות

עזריאל ורובי רגב. בית"ר נראית רע למדי (גיא בן זיו)