תמונות

לורן יודיצקי: "Summertime” צילום: מתוך בית ספר למוסיקה עונה 3