תמונות

אבי כהן ז&"ל. חצי שנה למותו של הבלם האגדי (משה חרמון)