תמונות

צ'ופרוביץ' מהבודדים שמתפקדים אצל חיפה (אלן שיבר)