תמונות

זה שעולה וזה שיורד. סמטית' ופניני (צילום: אלן שיבר)