תמונות

מוני הראל. סיכם עם הבלם על שידרוג שכרו (אלעד ירקון)