תמונות

"כבר היה חוזה וברגע האחרון עשו מחטף". אבו יונס זועם