תמונות

מסי. פציעה קלה או עוד היעדרות? (gettyimages)