תמונות

ג'יפ שבו הוברחו זהב, טלפונים וסטרואידים במעבר אלנבי, פברואר 2016 צילום: רשות המסים