תמונות

בוג'י הרצוג נואם בכנסת צילום: עמוד הפייסבוק הרישמי של הכנסת