תמונות

לותר מתיאוס ואלישע לוי. אחד העלה את דגני מהנוער, השני לקח אותו לחי