תמונות

הובאן הציל אותו מהפסד מביך, בכר (אלן שיבר)