תמונות

ממשיך לחכות עם ההצהרות. אלישע לוי (יוסי שקל)