תמונות

צנח בחזרה מתחת לקו האדום. חיים שאבו (אלן שיבר)