תמונות

יכול להיות מבסוט. אלישע לוי (צילום: צפריר אביוב)