תמונות

דירה סטפני גריב, מנורה גובה צילום: יוראי ליברמן