תמונות

יפנה את מקומו לכרמי? ורשביאק (קובי אליהו, וואלה!)