תמונות

עדן בן בסט ואפרים גבאי. המנכ&"ל מתקשה לקבל את העונש (עמית מצפה)