תמונות

אור דניאל וחזי דין קופצים צילום: סשה פרילוצקי