תמונות

הרגיש פוגע בשבועות האחרונים. פישר (צילום: מנהלת הליגה)