תמונות

שלומי דורה לפני ההמראה לבולגריה (יניב גונן)