תמונות

סוזה. כבר השאיר את מכבי מאחור (gettyimages)