תמונות

ישראל שלו. תקף את התנהלות אדלר ולוין (גיא בן זיו)