תמונות

עיוורים וחרשים מעלים מחזות במרכז "נא לגעת" צילום: חדשות 2