תמונות

תמונה ששווה אלף מילים. ייני ואלנני המצרי (אלן שיבר)