תמונות

"מספר השיאים בעונה הוא קטן מאוד" (אלן שיבר)