תמונות

בתים לחג, שרון נוימן סלון, צילום עמית גושר צילום: עמית גושר