תמונות

טפירו. התקשה מול ההגנה של ירושלים (משה חרמון)