תמונות

לנדאו באימון. דרבן את השחקנים לקראת ר&"ג (משה חרמון)