תמונות

נבו אלמליח בן חצי שנה צילום: תומר ושחר צלמים