תמונות

רויס ופיסצ'ק, פירקו את פרנקפורט (gettyimages)