תמונות

בלם בני יהודה ישוב למגרשים בעודש כחודש (דני מירון)