תמונות

חברי ההנהלה הלכו לפי "ספר ההפעלה, ונשארו עם המכנסיים למטה (אל