תמונות

קארן מלמד כהן - סיפור לידה3 צילום: תומר ושחר צלמים