תמונות

מולר, משנה משחק מהרגע הראשון (GETTYIMAGES)