תמונות

ניסיון חטיפת נשק מחייל ודקירתו צילום: משטרת מחוז תל אביב