תמונות

זוהר רביץ ומור מנדל – שיר שינה צילום: לי ותמר