תמונות

כתובות רסס על קברי אדמו״רים בסוכצ׳ב שבפולין צילום: שמואל א.