תמונות

ליאור רפאלוב והצמודה, גל. הגיעו לעודד את הירוקים (דולב נישליס)