תמונות

מבנה בית הספר באחד היישובים צילום: עופר וקנין