תמונות

חום אדיר בפאריס הקשה על נולה (gettyimages)