תמונות

הצוות קטש את ליובין. ישחזרו את ההצלחה? (אמיר לוי)