תמונות

נווה התרצה החדש - הדמית הכלא החדש צילום: שירות בתי הסוהר