תמונות

לא הורשתה לעלות לאוטובוס בגלל מגן דוד צילום: